Namera o oddaji nepremičnine v najem

V skladu s 48. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012) Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, ki jo zastopa župan Janez Komidar, objavlja namero o oddaji v najem nepremičnine s parc. št. 222 k.o. 1647- Nadlesk.
Datum: 6. maja, 2013

Za oddajo nepremičnine v najem bo sklenjena neposredna pogodba.

Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od dneva objave te namere na enotnem spletnem portalu oziroma na spletnih straneh občine.

Občina Loška dolina

Župan Janez Komidar

Skip to content