Novice in obvestila

Namera – brezplačen prenos zemljišča
22. 12. 2017

V skladu s 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, ki jo zastopa župan Janez Komidar, objavlja

 

NAMERO ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE za brezplačni prenos  zemljišča s parc. št. 285/82 katastrska občina 1648 Kozarišče,

 

Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, objavlja namero za sklenitev pogodbe o brezplačnem prenosu za zemljišče s parc. št. 285/82  katastrska občina 1648 Kozarišče.

Za prodajo navedenega zemljišča bo sklenjena neposredna pogodba.

Prodajna pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od dneva objave te namere na enotnem spletnem portalu oziroma na spletnih straneh občine.

Župan

Janez Komidar

Na glavno vsebino