Novice in obvestila

Najbolj urejena vas v občini Loška dolina
25. 07. 2016

Vabimo Vas, da skupaj s sovaščani poskrbite za lepo podobo vaše vasi,

še posebej vaških središč in znamenitosti,

ter uredite zasebne površine.

Poleg ocen strokovne komisije bodo letos šteli tudi vaši glasovi.

 Glasujte na facebook strani Javnega zavoda Snežnik.

Glasovanje bo potekalo do 31. avgusta 2016.

Najbolj urejena vas v občini Loška dolina

Na glavno vsebino