Najbolj urejena vas v občini Loška dolina

Javni zavod Snežnik obvešča občane, da bo ocenjevanje za najbolj urejeno vas v občini Loška dolina potekalo v soboto, 1. avgusta 2015.
Datum: 17. julija, 2015

Vabimo vas, da skupaj s sovaščani poskrbite za lepo podobo vaše vsi, še posebej vaških središč in znamenitosti, ter uredite svoje zasebne površine.

Letos se bodo ocenam strokovne komisije pridružili tudi vaši glasovi. Glasujte na facebook strani Javnega zavoda Snežnik.
Glasovanje bo potekalo do 31. avgusta 2015.

vabilo

Skip to content