Novice in obvestila

Najbolj urejena vas v občini Loška dolina
17. 07. 2015

Vabimo vas, da skupaj s sovaščani poskrbite za lepo podobo vaše vsi, še posebej vaških središč in znamenitosti, ter uredite svoje zasebne površine.

Letos se bodo ocenam strokovne komisije pridružili tudi vaši glasovi. Glasujte na facebook strani Javnega zavoda Snežnik.
Glasovanje bo potekalo do 31. avgusta 2015.

vabilo

Na glavno vsebino