Načrt javne razsvetljave v občini Loška dolina

Vlada Republike Slovenije je izdala na podlagi tretjega in petega odstavka 17. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 81/07) Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07), na podlagi katere mora upravljavec javne razsvetljave izdelati načrt javne razsvetljave ter ga predložiti ministrstvu.
Datum: 7. januarja, 2011
Skip to content