Novice in obvestila

Menjava zemljišča s parc. št. 57/2 k.o Stari trg pri Ložu
28. 08. 2015

V skladu s 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, ki jo zastopa župan Janez Komidar, objavlja namero za sklenitev menjalne pogodbe za zemljišče s parc. št. 57/2 k.o. 1637 Stari trg pri Ložu.

Za menjavo navedenega zemljišča bo sklenjena neposredna pogodba.

Prodajna pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od dneva objave te namere na enotnem spletnem portalu oziroma na spletnih straneh občine.

Občina Loška dolina

župan

Janez Komida

Na glavno vsebino