Novice in obvestila

Medovarni kompostniki
11. 10. 2017

Vloge za pridobitev kompostnika zbiramo do 20.10. 2017 na naslovu Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu ali po elektronski pošti na naslov obcina@loskadolina.si.

Pozivamo tiste občane, pri katerih se je medved pojavil, da se prijavijo za prevzem medovarnega kompostnika.

Vloga naj vsebuje naslednje podatke: ime, priimek, naslov in telefonsko številko.

 

Na glavno vsebino