Novice in obvestila

Lokalne volitve 2018 – Pogoji objave kandidatov in njihovih programov v glasilu Obrh
02. 10. 2018

Čas objave:

pod spodaj navedenimi pogoji bo prostor za objavo kandidatov in njihovih programov namenjen v Obrhu št. 4.

Pogoji objave:

-za vsakega kandidata za župana in njegov program bo namenjena polovica strani v glasilu.

-prostor za liste kandidatov za občinski svet :

Za Liste kandidatov za občinski svet, ki bodo imele na svojem seznamu enega kandidata, bo na razpolago ¼ strani. Za 2 oz. 3 kandidate bo na razpolago 1/2 strani.

Listam kandidatov za občinski svet, ki bodo imele na svojem seznamu 4, 5 ali 7,  kandidatov bo namenjena cela stran. (velja kot za velikost oglasov-objavljeno na spletni strani občine)

Za vse kandidate, liste in njihove programe ne glede na trenutno zastopanost v občinskem svetu veljajo enaki  pogoji. Navedeni obsegi strani vključujejo tekstovno, slikovno in grafično predstavitev.

Kandidati za župane in njihovi programi bodo v glasilu objavljeni pred listami kandidatov za občinski svet. Vrstni red objave posameznih kandidatov za župane in vrstni red posameznih list in njihovih programov bo določen z žrebom.

 

Predlagatelji, ki želijo imeti po svojih željah grafično oblikovano predstavitev, morajo to pripraviti v ustreznem grafičnem programu v elektronski obliki in v obsegu predpisanega dela strani. Da je gradivo že oblikovano za predstavitev mora biti na vidnem mestu označeno z besedo «Že oblikovano«.

Kandidatom, ki ne bodo sami oblikovali strani bodo  predstavitveni prostor v Obrhu oblikovali v tiskarni, vendar pa je pri tem potrebno upoštevati, da polovica strani v Obrhu ustreza v Wordu napisan tekst, ki ne sme presegati 2700 znakov s presledki in manjša fotografija ter logotip. ¼ strani lahko vsebuje do 1200 znakov s presledki, manjša fotografija in logotip. Cela stran vsebuje 5000 znakov s presledki, fotografija in logotip.

Predlagatelji morajo tekstovno in slikovno gradivo za objavo predložiti v pisni in elektronski obliki ( na CD-ju) vse v  zaprti kuverti na naslov uredništva glasila Obrh, ki je objavljen v kolofonu glasila in s pripisom »Za lokalne volitve 2018«.

Zadnji rok za oddajo je 22. oktober 2018.

Gradiva, ki ne bo posredovano v obliki kot je predpisano in gradiva, ki  bo  posredovano po  navedenem datumu ne bomo upoštevali.

 

uredniški odbor

Na glavno vsebino