Lokalne volitve 2018 – Pogoji objave kandidatov in njihovih programov v glasilu Obrh

V skladu s 6. členom Zakona o volilni kampanji je uredniški odbor Javnega glasila Obrh dne 1. oktobra 2018 določil pravila za objavo list, kandidatov in njihovih programov lokalnih volitev za občinski svet in župana, ki bodo 18. novembra 2018.
Datum: 2. oktobra, 2018

Čas objave:

pod spodaj navedenimi pogoji bo prostor za objavo kandidatov in njihovih programov namenjen v Obrhu št. 4.

Pogoji objave:

-za vsakega kandidata za župana in njegov program bo namenjena polovica strani v glasilu.

-prostor za liste kandidatov za občinski svet :

Za Liste kandidatov za občinski svet, ki bodo imele na svojem seznamu enega kandidata, bo na razpolago ¼ strani. Za 2 oz. 3 kandidate bo na razpolago 1/2 strani.

Listam kandidatov za občinski svet, ki bodo imele na svojem seznamu 4, 5 ali 7,  kandidatov bo namenjena cela stran. (velja kot za velikost oglasov-objavljeno na spletni strani občine)

Za vse kandidate, liste in njihove programe ne glede na trenutno zastopanost v občinskem svetu veljajo enaki  pogoji. Navedeni obsegi strani vključujejo tekstovno, slikovno in grafično predstavitev.

Kandidati za župane in njihovi programi bodo v glasilu objavljeni pred listami kandidatov za občinski svet. Vrstni red objave posameznih kandidatov za župane in vrstni red posameznih list in njihovih programov bo določen z žrebom.

 

Predlagatelji, ki želijo imeti po svojih željah grafično oblikovano predstavitev, morajo to pripraviti v ustreznem grafičnem programu v elektronski obliki in v obsegu predpisanega dela strani. Da je gradivo že oblikovano za predstavitev mora biti na vidnem mestu označeno z besedo «Že oblikovano«.

Kandidatom, ki ne bodo sami oblikovali strani bodo  predstavitveni prostor v Obrhu oblikovali v tiskarni, vendar pa je pri tem potrebno upoštevati, da polovica strani v Obrhu ustreza v Wordu napisan tekst, ki ne sme presegati 2700 znakov s presledki in manjša fotografija ter logotip. ¼ strani lahko vsebuje do 1200 znakov s presledki, manjša fotografija in logotip. Cela stran vsebuje 5000 znakov s presledki, fotografija in logotip.

Predlagatelji morajo tekstovno in slikovno gradivo za objavo predložiti v pisni in elektronski obliki ( na CD-ju) vse v  zaprti kuverti na naslov uredništva glasila Obrh, ki je objavljen v kolofonu glasila in s pripisom »Za lokalne volitve 2018«.

Zadnji rok za oddajo je 22. oktober 2018.

Gradiva, ki ne bo posredovano v obliki kot je predpisano in gradiva, ki  bo  posredovano po  navedenem datumu ne bomo upoštevali.

 

uredniški odbor

Skip to content