Lokalne volitve 2014 – Pogoji objave kandidatov in njihovih programov v glasilu Obrh

V skladu z določili 1. In 3. odstavka 6. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji je uredniški odbor Javnega glasila OBRH določil pravila za objavo list, kandidatov in njihovih programov za lokalne volitve za občinski svet in župana, ki bodo 5. oktobra 2014.
Datum: 21. julija, 2014

Čas objave:

Pod spodaj navedenimi pogoji bo prostor za objavo kandidatov in njihovih programov namenjen v Obrhu št. 3, ki bo izšel konec septembra 2014.

Pogoji objave:

– Za vsakega kandidata za župana in njegov program bo namenjena polovica strani v glasilu.

– Za liste kandidatov za občinski svet, ki bodo imele na svojem seznamu do vključno 7 kandidatov, bo na razpolago ena polovica strani.

– Za liste kandidatov, ki bodo imele na svojem seznamu od 8 do 14 kandidatov, bo na razpolago ena cela stran.

– Za vse kandidate, liste in njihove programe veljajo enaki pogoji, ne glede na njihovo zastopanost v občinskem svetu.

– Navedeni obseg strani vključuje tekstovno, slikovno in grafično predstavitev.

– Kandidati za župane in njihovi programi bodo v glasilu objavljeni pred listami kandidatov za občinski svet. Vrstni red posameznih kandidatov za župane in vrstni red posameznih list in njihovih programov bo določen z žrebom.

Predlagatelji, ki želijo imeti grafično oblikovano predstavitev po svojih željah, morajo le-to pripraviti v ustreznem grafičnem programu v elektronski obliki in v obsegu predpisanega dela strani. Da je gradivo že oblikovano za predstavitev, mora biti na vidnem mestu označeno z napisom »že oblikovano«.

Kandidatom, ki sami ne bodo oblikovali strani, bodo predstavitveni prostor oblikovali v tiskarni, vendar je pri tem potrebno upoštevati, da polovica strani v Obrhu ustreza v Wordu napisan tekst, ki ne sme presegati 3000 znakov s presledki in manjša fotografija ter logotip.

Predlagatelji morajo tekstovno in slikovno gradivo za objavo preložiti v pisni in elektronski obliki (na CD-ju), vse v zaprti kuverti na naslov uredništva glasila Obrh, ki je objavljen v kolofonu glasila in s pripisom »Za lokalne volitve 2014«.

Zadnji rok za oddajo je 10. september 2014.

Gradiva, ki ne bo posredovano v predpisani obliki in gradiva, ki bo posredovano po navedenem datumu, ne bomo upoštevali.

Skip to content