Novice in obvestila

Lokalne volitve 2014 – Pogoji objave kandidatov in njihovih programov v glasilu Obrh
21. 07. 2014

Čas objave:

Pod spodaj navedenimi pogoji bo prostor za objavo kandidatov in njihovih programov namenjen v Obrhu št. 3, ki bo izšel konec septembra 2014.

Pogoji objave:

– Za vsakega kandidata za župana in njegov program bo namenjena polovica strani v glasilu.

– Za liste kandidatov za občinski svet, ki bodo imele na svojem seznamu do vključno 7 kandidatov, bo na razpolago ena polovica strani.

– Za liste kandidatov, ki bodo imele na svojem seznamu od 8 do 14 kandidatov, bo na razpolago ena cela stran.

– Za vse kandidate, liste in njihove programe veljajo enaki pogoji, ne glede na njihovo zastopanost v občinskem svetu.

– Navedeni obseg strani vključuje tekstovno, slikovno in grafično predstavitev.

– Kandidati za župane in njihovi programi bodo v glasilu objavljeni pred listami kandidatov za občinski svet. Vrstni red posameznih kandidatov za župane in vrstni red posameznih list in njihovih programov bo določen z žrebom.

Predlagatelji, ki želijo imeti grafično oblikovano predstavitev po svojih željah, morajo le-to pripraviti v ustreznem grafičnem programu v elektronski obliki in v obsegu predpisanega dela strani. Da je gradivo že oblikovano za predstavitev, mora biti na vidnem mestu označeno z napisom »že oblikovano«.

Kandidatom, ki sami ne bodo oblikovali strani, bodo predstavitveni prostor oblikovali v tiskarni, vendar je pri tem potrebno upoštevati, da polovica strani v Obrhu ustreza v Wordu napisan tekst, ki ne sme presegati 3000 znakov s presledki in manjša fotografija ter logotip.

Predlagatelji morajo tekstovno in slikovno gradivo za objavo preložiti v pisni in elektronski obliki (na CD-ju), vse v zaprti kuverti na naslov uredništva glasila Obrh, ki je objavljen v kolofonu glasila in s pripisom »Za lokalne volitve 2014«.

Zadnji rok za oddajo je 10. september 2014.

Gradiva, ki ne bo posredovano v predpisani obliki in gradiva, ki bo posredovano po navedenem datumu, ne bomo upoštevali.

Na glavno vsebino