Novice in obvestila

Likovni natečaj za učence 2. in 3. triade – Podobe domačih krajev
16. 11. 2016

Namen natečaja
Namen natečaja je, da bi tudi učenci osnovne šole dobili priložnost, da prispevajo k prepoznavnosti krajev, v katerih živijo in pokažejo poznavanje lokalnih znamenitosti. S tem  naj bi razvijali in prikazali svoje videnje domače okolice ter znamenitosti po katerih  bi postali naši kraji bolj prepoznavni. Tako bi spodbudil učence k iskanju novih perspektiv ali pa že znanih motivov domačega okolja.  Učenci so torej vabljeni k izdelavi novega spominka ali izdelka, ki bi Loško dolino predstavljal tudi navzven.

Likovna tehnika; sodelujoči
Sodelujejo lahko vsi učenci druge in tretje triade z izdelki, ki jih izdelajo v katerikoli likovni tehniki in iz materialov po lastni izbiri, pri pouku likovne umetnosti, tehnike in tehnologije ali doma.

Strokovna komisija bo izbrala:
– 3 spominke, ki jih bo občina uporabila kot reprezentančno darilo,
– 3 spominke, ki jih bo Javni zavod Snežnik ponudil v svojem programu spominkov,
– 3 spominke, ki jih bo šola uporabila kot reprezentančno darilo.

Izdelki bodo izbrani glede na kakovost, domišljijo in izrazno moč.

 

Opremljenost izdelkov

Vsi izdelki morajo biti na hrbtni strani označeni  z nalepko  z naslednjimi podatki:
– ime, priimek, starost in razred avtorja
– ime in priimek mentorja
– naslov likovnega dela

 

Rok za oddajo
Izdelke sprejema učiteljica Andreja Ravšelj med 15. 11. 2016 in 31. 3. 2017.

Del ne vračamo.

Komisija bo rezultate objavila v začetku aprila na šolski spletni strani.

Vsa dodatna pojasnila lahko dobite pri organizatorki natečaja Andreji Benčina, na spletnem naslovu: andreja.bencina@guest.arnes.si

Veliko uspeha pri ustvarjanju.

 

Ravnateljica:                Organizatorka razpisa:
Sonja Jozelj                    Andreja Benčina

 

Besedilo natečaja

Na glavno vsebino