Konstitutivna seja Občinskega sveta občine Loška dolina

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št 62 – uradno prečiščeno besedilo, št. 88 in št. 111) in drugega odst. 7. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 64 in št. 88) sklicuje župan Janez Komidar 1. konstitutivno redno sejo Občinskega sveta Občine Loška dolina, ki bo v četrtek, dne 06. decembra 2018 ob 18.00 uri, v sejni sobi Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu.
Datum: 28. novembra, 2018

D N E V N I   R E D:

 

1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov

2. Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev članov občinskega sveta Občine Loška dolina in poročilo o izidu volitev župana Občine Loška dolina

3. Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta

4. Poročilo mandatne komisije:

a) Potrditev mandatov novoizvoljenim članom občinskega sveta

b) Ugotovitev  izvolitve župana

5. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

Župan Občine Loška dolina

Janez Komidar

 

 

Vabljeni:                                                                                                                           V vednost:

  • Novoizvoljeni člani občinskega sveta                                                                 – Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica
  • Predsednica Občinske volilne komisije                                                               – Enota Maričke Žnidaršič Stari trg
  • Občinska uprava
  • mediji

 

Skip to content