Novice in obvestila

Konstitutivna seja Občinskega sveta občine Loška dolina
28. 11. 2018

D N E V N I   R E D:

 

1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov

2. Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev članov občinskega sveta Občine Loška dolina in poročilo o izidu volitev župana Občine Loška dolina

3. Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta

4. Poročilo mandatne komisije:

a) Potrditev mandatov novoizvoljenim članom občinskega sveta

b) Ugotovitev  izvolitve župana

5. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

Župan Občine Loška dolina

Janez Komidar

 

 

Vabljeni:                                                                                                                           V vednost:

  • Novoizvoljeni člani občinskega sveta                                                                 – Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica
  • Predsednica Občinske volilne komisije                                                               – Enota Maričke Žnidaršič Stari trg
  • Občinska uprava
  • mediji

 

Na glavno vsebino