Novice in obvestila

Javno naznanilo
18. 05. 2019
Na podlagi drugega odstavka 85. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-2) Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja s tem

                                                                              J A V N I M   N A Z N A N I L O M

obvešča javnost o predstavitvi posebne strokovne podlage v postopku državnega prostorskega načrtovanja za Osrednje vadišče Slovenske vojske

 

I.

V postopku državnega prostorskega načrtovanje za Osrednje vadišče Slovenske vojske (v nadaljnjem besedilu: DPN) je bila izdelana posebna strokovna podlaga za segment podzemne vode: Dopolnitev strokovnih podlag za DPN OSVAD, Postojna, končno poročilo (po reviziji), izdelal Geološki zavod Slovenije, Ljubljana, aprila 2019.

 

II.

Gradivo iz gornjega odstavka bo javno objavljeno v digitalni obliki na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor (v rubriki »delovna področja/prostorski načrti/državni prostorski načrti/javne razgrnitve in seznanitve«).

 

III.

 

Javna predstavitev strokovne podlage bo:

v petek, 17. 5. 2018 ob 17.00,

v Vojašnici barona Andreja Čehovina, Objekt št. 4, prvo nadstropje, soba št. 1N5,

Ljubljanska cesta 37, 6230 Postojna.

 

 

 

Barbara RADOVAN

GENERALNA DIREKTORICA

DIREKTORATA ZA PROSTOR,

GRADITEV IN STANOVANJA

 

Po pooblastilu:

Marjetica ILICH ŠTEFANČIČ

Sekretarka

Skip to content