Javno naznanilo o javni razgrnitvi

Občina Loška Dolina z JAVNIM NAZNANILOM obvešča javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za 4 odseke lokalne ceste Podcerkev-Dane št. 041043, javne poti Knežja njiva št. 729171, nekategorizirane ceste Nadlesk in Iga vas (OPPN 4 LC). Javna razgrnitev bo potekala od 30.10.2017 do 30.11.2017. V tem času bo gradivo OPPN 4 LC javno razgrnjeno v prostorih občine Loška Dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu (v času uradnih ur za poslovanje s strankami).
Datum: 30. oktobra, 2018
Skip to content