Novice in obvestila

Javni razpis za vključitev v projekt – Podjetno nad izzive PONI
10. 11. 2020

Razpis je odstopen na: https://www.rra-zk.si/razpisi/aktualni-razpisi/2020102009590564/javni-poziv-za-udelezence-poni-zeleni-kras.

 

Marinka Petrc
namestnica direktorja
 
RRA Zeleni kras d.o.o., Prečna ulica 1, 6257 Pivka
Tel.: +386 (0)5 72 12 233, Faks: +386(0)5 72 12 245
www.rra-zk.si  www.zelenikras.si

Na glavno vsebino