Javni razpis za redarja

Delovno mesto je uradniško deovno mesto, ki se opravlja v nazivu občinski redar II in občinski redar I.
Datum: 4. julija, 2008
Skip to content