Novice in obvestila

Javni razpis za pospeševanje podjetništva v občini Loška dolina v letu 2024
27. 02. 2024

Na podlagi sprejetega proračuna Občine Loška dolina za leto 2024 (Uradno glasilo občine Loška dolina št. 182 z dne 26.01.2024), Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Loška dolina (Uradno glasilo občine Loška dolina št. 133 z dne 08.03.2019), Mnenja Ministrstva za finance o skladnosti sheme de minimis pomoči »Finančne spodbude za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Loška dolina« (št. priglasitve: M001-5880165-2019/I z dne 19.04.2021)  občina Loška dolina objavlja

JAVNI RAZPIS za pospeševanje podjetništva v Občini Loška dolina v letu 2024

Besedilo javnega razpisa 

Razpisna dokumentacija za ukrep A: subvencioniranje stroškov mladih podjetij

Razpisna dokumentacija za ukrep B: spodbujanje izobraževanja in usposabljanja

Razpisna dokumentacija za ukrep C: spodbujanje promocijskih aktivnosti

Skip to content