Novice in obvestila

JAVNI RAZPIS za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa malih komunalnih čistilnih naprav v občini Loška dolina za leto 2021 in sofinanciranja nakupa in vgradnje hišnih črpališč komunalnih odpadnih voda
23. 04. 2021
Na glavno vsebino