Javni razpis – Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2020

RRA Zeleni kras d.o.o. objavlja 6. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2020.
Datum: 23. avgusta, 2020

Predmet podpore so naslednje vrste naložb za namen predelave ali trženja kmetijskih proizvodov:

ureditev objektov oziroma nakup opreme … (se nadaljuje)

Ogled razpisa na spletni strani:
http://www.rra-zk.si/razpisi/aktualni-razpisi//2020081711131068/

Skip to content