Novice in obvestila

Javni poziv za izkaz interesa za najem oziroma odkup poslovnih prostorov
06. 11. 2009

Občina Loška dolina je leta 2007 z namenom razvoja malega gospodarstva in širjenja poslovne spodbude kupila poslovno stavbo s parcelno številko 138/2, na naslovu Cesta Notranjskega odreda 46 v Starem trgu. Stavbo je potrebno pred uporabo obnoviti. Pri obnovi želi občina upoštevati potrebe bodočih najemnikov, zato objavlja javni poziv za zbiranje ponudb za najem, oziroma ponudb za odkup objekta ali delov objekta. Skupna neto površina prostorov v dveh etažah znaša 270 m2. Najame oziroma odkupi jo lahko eden ali več ponudnikov.

Način oddaje ponudbe

Ponudbe naj ponudniki pošljejo na naslov Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu v zaprti ovojnici s pripisom »POSLOVNI PROSTORI SVEA«. Ponudba mora vsebovati natančne podatke o ponudniku in površino v m2, ki jo želi najemnik najeti, oziroma kupec kupiti. V ponudbi mora biti navedeno tudi število potrebnih parkirnih mest in potrebna zmogljivost komunalnih priključkov.

Rok za oddajo ponudb

Ponudbe morajo ponudniki posredovati najkasneje do 20. decembra 2009.

Dodatne informacije

Dodatne informacije zainteresirani lahko dobijo:

Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu

Tel: 01 70 50 670

Kontaktna oseba: Janez Komidar

e-pošta: obcina@loskadolina.si

V času trajanja poziva je po predhodni najavi možen ogled objekta.

ŽUPAN

Janez STERLE

Na glavno vsebino