Novice in obvestila

Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje Strategije lokalnega razvoja
01. 10. 2021

S 1.10.2021 je objavljen nov javni poziv za izbor operacij za uresničevanje Strategije lokalnega razvoja (SLR) na območju LAS Notranjska, ki se bodo sofinancirale iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj  (JAVNI POZIV 2021-ESRR).

Predmet sofinanciranja so projekti, ki zasledujejo cilje SLR na naslednjih tematskih področjih:

  • ustvarjanje novih delovnih mest. V okviru tega tematskega področja sta razpisana dva ukrepa:
    • razvoj produktov in storitev z dodano vrednostjo
    • krepitev podjetniških in s podjetništvom povezanih kompetenc ter spodbujanje socialnega podjetništva.
  • večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin. V okviru tega tematskega področja sta razpisana dva ukrepa:
    • povečanje in izboljšanje kakovosti ponudbe na področju medgeneracijskega sodelovanja
    • povečanje in izboljšanje kakovosti ponudbe na področju socialne aktivacije.

 

Rok za oddajo vlog je do 8.11.2021

Okvirna višina razpisanih sredstev: 162.997,06 EUR. Delež sofinanciranja upravičenih stroškov znaša 80%. Najvišji znesek javne podpore za posamezni projekt je do 40.000 EUR.

Povezava na razpisno dokumentacijo

 

Na glavno vsebino