Novice in obvestila

Javni poziv LAS Notranjska 2017 – ESRR
09. 05. 2017

8. maja 2017 je bil objavljen Javni poziv za izbor operacij, ki se bodo sofinancirale iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Predmet sofinanciranja so operacije, ki zasledujejo cilje ESRR ter prispevajo k ciljem in ukrepom Strategije lokalnega razvoja za LAS Notranjska na naslednjih tematskih področjih:

  • ustvarjanje novih delovnih mest
  • večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.

Operacije se lahko izvajajo na območju urbanih naselij Cerknica, Rakek, Begunje pri Cerknici, Grahovo, Nova vas – Fara in Stari trg – Lož.

Okvirna višina razpoložljivih sredstev je 120.000 EUR. Rok za oddajo vlog je 16.6.2017.

 

INFORMATIVNA DELAVNICA s predstavitvijo javnega poziva bo v sredo, 17.5.2017, ob 16. uri, v sejni sobi Občine Cerknica.

 

Več informacij in razpisna dokumentacija je na spletni strani LAS Notranjska.

Na glavno vsebino