Novice in obvestila

Javni natečaj
21. 11. 2008

in sicer za:

– za zasedbo uradniškega delovnega mesta »Višji svetovalec za splošno pravne zadeve« in

– za zasedbo strokovno tehničnega delovnega mesta »Strokovni sodelavec VI«.

Več informacij dobite na spletni strani občine http://www.loskadolina.si/ v rubriki “razpisi”.

Na glavno vsebino