Novice in obvestila

Javni natečaj – svetovalec za požarno varnost v Skupni občinski upravi
08. 07. 2022

Na podlagi prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF, v nadaljevanju ZJU) Skupna občinska uprava občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke, Jeršice 3, 6230 Postojna, objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto za področje požarnega varstva: svetovalec.

 

Besedilo javnega natečaja

Na glavno vsebino