Novice in obvestila

Javna razsvetljava
17. 06. 2022

JAVNA RAZSVETLJAVA

V portalu PISO je pod javnim vpogledom pod zavihkom TEMATSKI SKLOPI – Infrastruktura – kataster javne razsvetljave. Pri prijavi napake lahko v katastru poiščete svetilko na kateri je napaka in tako po najbližji hišni številki v naselju lahko prijavite napako vzdrževalcu JP Komunali Cerknica na e-naslov info@komunala-cerknica.si ali telefonsko številko (01) 709 79 10.

Na glavno vsebino