Novice in obvestila

Javna razgrnitev občinskega prostorskega načrta
07. 05. 2010
  • Kraj in čas javne razgrnitve ter spletni naslov razgrnitve:

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPN in okoljskega poročila bo potekala od 24. maja, 2010 do 24. junija, 2010 (32 dni) v prostorih Občine Loška dolina ob delavnikih od 11:00 do 14:00 ure in v sredo do 17:00 ure. To naznanilo bo objavljeno najmanj 7 dni pred pričetkom javne razgrnitve v Občinskem glasilu Obrh, na občinskih oglasnih deskah po naseljih ter na spletnem naslovu www.loskadolina.si.

Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPN in okoljskega poročila bo v prostorih Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, Stari trg pri Ložu, 3. junija, 2010, ob 17:00 uri. Javno obravnavo bo vodila pristojna služba občinske uprave.

  • Način dajanja mnenj in pripomb javnosti ter rok za njihovo posredovanje:

Javnost bo lahko v času javne razgrnitve podala mnenja in pripombe na dopolnjen osnutek OPN in okoljsko poročilo v pisni obliki, ki jih pošlje na naslov Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2,1386 Stari trg pri Ložu, z oznako »Javna razgrnitev OPN- pripombe« Rok za podajo mnenj in pripomb k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan javne razgrnitve.

Številka: 3500–10/2009

Datum: 15.04.2010

Župan

Janez Sterle l.r.

Na glavno vsebino