Novice in obvestila

Javna obravnava – spremembe OPN
11. 01. 2017

Dne 12.1.2017 ob 18. uri bo v prostorih Občine Loška dolina potekala javna obravnava dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Loška Dolina št. 3 (SD OPN Loška dolina št. 3) za območje zemljišča s parc. št. 1124/5 k.o. Kozarišče.

Na glavno vsebino