Izjava o skladnosti (ZDSMA)

Dostopnost

Ta izjava se nanaša na Občino Loška dolina. V skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (v nadaljevanju: ZDSMA) želimo spletno stran približati najširšemu krogu uporabnikom.

 

Izjava o dostopnosti

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče https://www.loska-dolina.si

Ocenjujemo, da je spletišče www.loska-dolina.si delno skladno z ZDSMA.

Zakon o dostopnosti spletišč mobilnih aplikacij (v nadaljevanju: ZDSMA) nas kot občino Loška dolina obvezuje omogočati dostopnost svojih spletišč v skladu z Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA). V skladu z 5. členom ZDSMA dolžni zagotoviti naslednje zahteve glede dostopnosti:

  • informacije in uporabniški vmesniki morajo biti uporabnikom predstavljeni na načine, ki jih lahko zaznajo;
  • zagotoviti je treba delujoče uporabniške vmesnike in navigacijo;
  • informacije, povezane z uporabniškim vmesnikom, in njegovo delovanje morajo biti razumljivi;
  • vsebina mora biti dovolj robustna, da jo je mogoče zanesljivo razlagati z različnimi uporabniškimi agenti, tudi s podpornimi tehnologijami, kar pomeni, da imajo uporabniki vedno dostop do vsebine, tudi z naprednimi tehnologijami.

Občina Loška dolina ima vzpostavljeno uradno spletno mesto na spletnem naslovu https://www.loska-dolina.si/ . Spletišče temelji na sistemu WordPress. Naložen imamo vtićnik ki omogoča da obiskovalci spletišča spremenijo pisavo, povečajo črke, spremenijo kontrast barv na spletišču, ustavijo premike in uredijo besedilo tako, da so vse povezave podčrtane. Spletna stran je prilagojena tudi za mobilne telefone.

 

Nedostopna vsebina – ocena nesorazmernega bremena 

Dostopnost spletišča https://www.loska-dolina.si nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, zaradi prevelikega nesorazmernega bremena, skladno s 6. členom ZDSMA.

Občina Loška dolina ocenjuje, da bi nastale finančne posledice, če bi hoteli celotno vsebino ustrezno prilagoditi (prevesti v znakovni jezik in/ali opremiti s podnapisi ali drugače ustrezno prilagoditi skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij), saj je obseg vsebine velik. 

Priprava izjave o dostopnosti

  • Ta izjava je bila pripravljena 14. 04. 2023 na podlagi samoocene.
  • Izjava je bila nazadnje pregledana 25.4.2024.

Povratne in kontaktne informacije

Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Občina Loška dolina
Cesta Notranjskega odreda 2
1386 Stari trg pri Ložu

tel.: 01 70 50 670
faks: 01 70 50 680
e-pošta: obcina@loskadolina.si

Odgovor boste prejeli v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

 

Izvršilni postopek

Nadzor nad izvajanjem določb 5. do 8. člena Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA) opravljajo inšpektorji Ministrstva za digitalno preobrazbo, Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo.

 

Na glavno vsebino