Novice in obvestila

Imenovanje v občinsko volilno komisijo
31. 08. 2023

Spoštovani,

Dne 08. oktobra 2023 bo potekel mandat občinski volilni komisiji. V skladu s 35. členom Zakona o lokalnih volitvah (Ur. l. RS št. 94/07 – UPB, 45/0883/1268/17 in 93/20 – odl. US), občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki (predsednik in namestnik predsednika, ter trije člani in njihovi namestniki, torej skupaj 8 članov).

Predsednik volilne komisije in njegov namestnik se imenujeta izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani volilne komisije in njihovi namestniki se imenujejo po predlogih političnih strank, neodvisnih svetnikov, drugih organizacij v občini ter občanov. Občinsko volilno komisijo imenuje občinski svet za dobo štirih let.

Glede na navedeno vas prosimo, da pisne predloge kandidatov za imenovanje v občinsko volilno komisijo na priloženem obrazcu posredujete do vključno ponedeljka 11. septembra 2023. Predloge posredujte izključno po e-pošti na naslov: obcina@loskadolina.si ali prinesete osebno na sedež  Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu.

 

Predsednica komisije:

Romana Zakrajšek l.r.

 

Obrazec – predlog za imenovanje

Na glavno vsebino