Novice in obvestila

Glasovanje na domu – Nadomestne volitve 2023
21. 02. 2023

GLASOVANJE NA DOMU (81. člen Zakon o lokalnih volitvah)

Po določbi 81. člena Zakona o lokalnih volitvah volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo občinski volilni komisiji Občine Loška dolina  najpozneje 3 dni pred dnem glasovanja, to je do vključno srede, 08.03.2023, pod pogojem da obvestilu priložijo ustrezno zdravniško potrdilo (Sklep DVK št. 041-5/2022-2 z dne 03.02.2022). Za zdravniško potrdilo šteje vsaka pisna potrditev zdravnika (tudi npr. elektronska pošta), iz katere izhaja, da se volivec zaradi bolezni ne more osebno zglasiti na volišču. Potrdilo o bolezni izda katerikoli zdravnik, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje zdravniške službe.

Na domu lahko glasujejo tudi volivci, ki bodo v izolaciji, pod pogojem, da o tem obvestilo občinsko volilno komisijo najpozneje 3 dni pred dnem glasovanja, to je do vključno srede, 08.03.2023 in da obvestilu (vlogi) priložijo ustrezno dokazilo (izvid o pozitivnem testu ali SMS obvestilo o pozitivnem testu).

Namero z glasovanje na domu lahko volivci sporočijo sami, lahko pa v njihovem imenu zahtevek vloži tudi družinski član ali druga oseba vredna zaupanja (navesti mora svoje osebne podatke in  identifikacijsko številko osebnega dokumenta).

Obrazec za glasovanje na domu

Na glavno vsebino