Novice in obvestila

Enkratni solidarnostni dodatek za člane kmetij
11. 05. 2020

Do enkratnega solidarnostnega dodatka po 58. členu Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo so upravičene osebe

1. s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki niso upravičene do enkratnega solidarnostnega dodatka za upokojence v skladu s 57. členom zakona in

2. katerih lastni dohodki ne presegajo premoženjskega cenzusa za pridobitev pravice do varstvenega dodatka po posebnem     zakonu, če:  so dopolnile 65 let starosti in so člani kmetije, skladno z zakonom, ki ureja kmetijstvo.

 

Če izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje izpolnijo vlogo in jo do 15.5.2020 pošljejo na MKGP:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Dunajska 22,

1000 Ljubljana

s pripisom: »VLOGA ZA ENKRATNI SOLIDARNOSTNI DODATEK«

ali elektronsko na elektronski poštni predal gp.mkgp@gov.si s skeniranim podpisom.

 

https://www.kgzs.si/novica/vloga-za-enkratni-solidarnostni-dodatek-za-clane-kmetij-2020-05-05

https://www.gov.si/novice/2020-05-05-enkratni-solidarnostni-dodatek-navodila-vlagateljem-za-izpolnjevanje-vloge/

Skip to content