Novice in obvestila

Dostop do širokopasovnega omrežja
14. 12. 2020

Agencija za komunikacijska omrežja in storitev RS je v okviru svojih možnosti in pristojnosti pripravila povzetek orodij in institutov v pomoč uporabnikom pri reševanju njihovih nesoglasij s ponudniki storitev elektronskih komunikacij v primeru, da se operater oz. ponudnik storitve in uporabnik ne morata dogovoriti glede zagotavljanja storitve ustrezne kakovosti oz. zagotavljanja storitve nasploh.

 

Področja, ki jih v obvestilu obravnavamo v okviru možnosti končnih uporabnikov za dostop do širokopasovnega omrežja so:

  • – katera infrastruktura je na voljo oziroma kakšne so možnosti priklopa (do naslova natančno)
    – kakšne so možnosti, če uporabnik ne more dobiti širokopasovnega dostopa ali telefonije.
    – AKOS Test Net omogoča uporabnikom merjenje dejanske zmogljivosti
    – kdaj in pod kakšnimi pogoji se lahko končni uporabnik obrne na agencijo v zvezi z nedoseganjem internetne hitrosti oziroma nedelovanja storitve

Obvestilo je objavljeno na spletnem naslovu:
https://www.akos-rs.si/uporabniki-storitev/raziscite/koristni-nasveti-in-opozorila/novica/moznosti-koncnih-uporabnikov-za-dostop-do-sirokopasovnega-omrezja-in-v-primeru-nedelovanja-storitev-ali-nedostopnosti-interneta

Na glavno vsebino