Novice in obvestila

Delovni obisk g. Matjaža Nemca, poslanca Evropskega parlamenta
25. 03. 2024

V ponedeljek 25.3.2024 je v Občino Loška dolina na delovni obisk prišel Matjaž Nemec, Poslanec Evropskega parlamenta.

Župan Matjaž Antončič, podžupanja mag. Armida Bavec (podžupanja Romana Zakrajšek se je zaradi bolniške odsotnosti opravičila), poveljnik Civilne zaščite Iztok Mihelčič in direktor občinske uprave Stane Sterle so Poslanca Evropskega parlamenta Matjaža Nemca seznanili z izzivi in težavami s katerimi se srečujemo v naši obmejni Občini Loška dolina.
Matjaž Nemec je v Evropskem parlamentu polnopravni član v odboru za zunanjo politiko, kjer se zavzema predvsem za krepitev dobrih odnosov z našo soseščino na Zahodnem Balkanu, stabilnost in napredek v regiji ter je bil glas podpore prizadevanjem držav Zahodnega Balkana na njihovi poti v Evropsko unijo.
Precejšen del svojega časa kot nadomestni član nameni tudi odboru za notranje zadeve, človekove pravice in temeljne svoboščine na področju schengena, vizumske in migracijske politike ter varovanja meja.
Odraščajoč v obmejnemu mestu Novi Gorici od nekdaj razume težave in izzive približno 150 milijonov Evropejk in Evropejcev, ki živijo blizu meje, ali jo dnevno prečkajo zaradi dela, čezmejnih stikov in drugih vezi.

Zato v tem mandatu, na podlagi informacij ljudi s terena, naslavlja njihove težave na različne institucije EU kot tudi v Sloveniji, prav tako se je pri Evropski komisiji zavzema za dodatno financiranje EU za delovanje Civilne zaščite v državah članica zaradi vse večjega soočanja s naravnimi in drugimi nesrečami.

Ob tem se tudi z različnimi pobudami zavzema, da bi se na obmejnih področjih držav članic, kjer meja med državami izginja, v prihodnjem obdobju (5-10 let) še več naredilo na pripravah in financiranju pametnih čezmejnih projektov, financiranih iz naslova kohezijskih sredstev, tudi iz vidika ohranjanja prebivalstva na teh področjih, ki se morajo hitreje razvijati.

Zato se z odpiranjem novih vprašanj trudi naslavljati vprašanja naših ljudi ob meji na pristojne evropske institucije, da se skupaj najde rešitve, ki bodo pravične in bodo olajšale premnoge težave.

Iz tega razloga tj. zbiranja informacij ljudi s terena,  je opravil delovni obisk tudi v naši  občini, ker je imel s predstavniki občine in Civilne zaščite tvorno in zanimivo razpravo ter pridobil informacije o problematiki, ki jo bo v prihodnje zagotovo potrebno naslavljati v slovenskih in EU institucijah.

Poslanec Evropskega parlamenta g. Matjaž Nemec

Poslanec Evropskega parlamenta g. Matjaž Nemec
Na glavno vsebino