Novice in obvestila

Delovni čas zbirnega centra Stari trg po poplavah / odvoz kosovnih odpadkov
17. 11. 2014

Vsa gospodinjstva po vaških skupnostih naprošamo, da poplavljene kosovne odpadke ločeno zberejo na odjemnih mestih po vaseh. Odvoz tako zbranih kosovnih odpadkov bo omogočila Komunala Cerknica.

JP Komunala Cerknica d.o.o.

Notranjska cesta 44

1380 Cerknica

Na glavno vsebino