Novice in obvestila

Delavnica: Postopek za vložitev zahtevka za vračilo trošarin za energente EE v času žledoloma – Postojna, 18.03.2014
13. 03. 2014

Na delavnici bodo predstavljeni primeri in postopki za vložitev zahtevka za vračilo trošarin za energente, ki se porabijo za proizvodnjo električne energije.

Poudarek bo na primerih, ko je ob izpadu dobave električne energije iz distribucijskega omrežja kot posledice žledoloma podjetje namestilo agregat, s katerim je v času izpada nadomestilo dobavo električne energije iz distribucijskega omrežja.

Predstavljeno bo na kakšen način uveljaviti vračilo trošarine za nabavljeno gorivo za pogon agregata v primerih, ko je bil:

• agregat nameščen pred števec distribucijskega omrežja

• agregat nameščen za števecom distribucijskega omrežja

Delavnico bodo izvedli predstavniki Carinskega urada Ljubljana in Carinskega urada Sežana.

UDELŽBA NA DELAVNICI JE BREZPLAČNA Z OBVEZNO PREDHODNO PRIJAVO na mail: oz.postojna@gzs.si do ponedeljka 17.03.2014 do 12 ure.

Dodatne informacije:

GZS, Območna zbornica Postojna

Tel.: 05/7200 110

E-naslov: oz.postojna@gzs.si

Vabljeni!

Na glavno vsebino