Novice in obvestila

Center za inovativnost in razvoj
08. 11. 2015

»Inovativnost ne pomeni nujno revolucije. Pomeni le, da smo sposobni razmišljati izven ustaljenih okvirjev. Ne moremo le sedeti in čakati, da bo nekaj naredil nekdo drug,« pravi Jana Nadoh Bergoč. Z Marinko Petrc skupaj vodita delovanje centra in obe sta prepričani, da je v regiji dovolj takih posameznikov, malih in večjih podjetij, institucij, zavodov, nevladnih organizacij in drugih, ki so sposobni na prihodnost pogledati širše.

Razvojno miselnost bi radi v Centru za inovativnost in razvoj vpeljali na vsa področja družbenega delovanja, še posebno pa si želijo razvoja inovacij (izdelkov, storitev in procesov), ki temeljijo na načelih trajnostnega razvoja.

Regija potrebuje inovativnost

Za zdaj nove načine razmišljanja in delovanja spodbujajo s svetovanjem, usposabljanji (na področju trženja) in delavnicami, ogledi dobrih praks, podporo pri pridobivanju finančnih virov, vodenju in izvajanju različnih projektov, sodelovanju v mednarodnih mrežah in vzpostavljanju povezav med različnimi partnerji, kot so raziskovalne organizacije, podjetja, samostojni inovatorji in drugi. Poudarjajo pomen vitkega poslovanja in povezovanja z drugimi. Razmišljajo tudi o možnosti vzpostavitve regionalnega coworking centra, skupnih prostorov za različne ustvarjalce in podjetnike.

Urban Birsa, direktor podjetja ORO 3 CNC, je eden od regionalnih podjetnikov, ki z RRA Zeleni kras večkrat sodeluje in pozdravlja tudi idejo Centra za inovativnost in razvoj. »Saj ne govorimo o kakšni Silicijevi dolini, bolj gre za to, da podjetja vidijo prihodnost v tem, kar delajo, pa naj gre za lesno industrijo, turizem ali kaj drugega. Lahko delamo le tisto, kar mislimo, da znamo, a to ni zadosti. Gledati moramo na to, kaj se še da narediti, da bomo imeli v prihodnosti od tega več, večjo dodano vrednost.«

Od letošnjega junija je Center za razvoj in inovacije vpisan v evidenco raziskovalnih in razvojnih organizacij, kar mu pri prijavi projektov na različne razpise prinaša nekaj prednosti. Prav tako je prednost v organizacijskih sposobnostih ljudi v centru, ki pripomorejo zamisel pripeljati do izvedbe.

Zato lahko najbolj pomagajo tistim, ki imajo pobude in poznajo svoje dolgoročne cilje, le pot do njih jim povzroča težave. »Ljudje si inovacije pogosto predstavljajo ozko, kot preboj nekega izdelka na trg, a v ozadju je bolj ideja o progresivnem razmišljanju, pogledu »čez planke«, vse do naših vrednot in razmišljanja o tem, kam gremo in kakšen svet soustvarjamo,« pravi Jana Nadoh Bergoč.

Vrata so odprta

Predvsem si želijo, da bi se s pobudami in svojimi lastnimi potrebami nanje obračala ne le podjetja, ampak tudi različne druge organizacije in ustanove. Vrata so odprta vsem. »Lastna želja po spremembah je temeljni pogoj, da lahko do razvoja dejansko pride,« poudarjata svetovalki.

Center za inovativnost in razvoj so razvili v okviru projekta Smart Inno, ki ga je financirala Evropska skupnost (program IPA Adriatic). Delovanje centra bo delno  odvisno od finančnih virov, ki jih bodo uspeli pridobiti. Zato se s svojim projekti že prijavljajo na razpise in se povezujejo tako z domačimi kot s tujimi uveljavljenimi podpornimi agencijami, kot so tehnološki park iz italijanskega Barija – Tecnopolis, BIC Euronova, Univerza na Dunaju, madžarska South Transdanubian Regional Innovation Agency in druge.

Že v novembru poteka center načrtuje usposabljanje na področju trženja in 3-dnevno delavnico o oblikovanju novih turističnih produktov v regiji. Več o tem in drugih aktualnih dejavnostih centra je objavljeno na spletni strani www.cir.si.
Urša Blejc.

Vabljeni k sodelovanju

Več informacij o centru in možnostih sodelovanja najdete na spletni strani http://www.cir.si/. Vsi, ki jih sodelovanje zanima, pa se lahko obrnejo tudi na Marinko Petrc (05 721 22 33, marinka@rra-zk.si) ali Jano Nadoh Bergoč (05 721 22 48, jana@rra-zk.si) z Regionalne razvojne agencije Zeleni kras, d. o. o.

Na glavno vsebino