Novice in obvestila

Bližajo se novoletni prazniki, katere želi vsak od nas najlepše preživeti.
19. 12. 2007

Nepremišljena, neprevidna in objestna uporaba pirotehničnih izdelkov pogosto povzroči telesne poškodbe (opekline, raztrganine rok, poškodbe oči itd.), vznemirja ljudi in živali ter onesnažuje okolje.
Zaradi vaše varnosti in varnosti drugih vas pozivamo, da upoštevate naslednje: pirotehnični izdelki I. razreda so pirotehnične igrače (pasje bombice, pokajoče vrvice, vulkančki, ognjena vrtavka itd.), pirotehnični izdelki II. razreda so izdelki za male ognjemete (petarde, majhna ognjemetna kolesa itd.). Uporaba pirotehničnih izdelkov I. in II. razreda je dovoljena v času od 26.12 do 02.01. Popolna prepoved uporabe vseh pirotehničnih izdelkov, tudi v času med 26.12 in 02.01 pa je zlasti:

  • v strnjenih stanovanjskih naseljih,
  • v zgradbah in vseh zaprtih prostorih,

– v bližini bolnišnic,

  • v prevoznih sredstvih, namenjenem potniškem prometu in
  • na površinah, kjer potekajo javni shodi in javne prireditve.

Mladoletnikom do 15. leta starosti sta dovoljena uporaba in prodaja pirotehničnih izdelkov I. in II. razreda le pod nadzorstvom staršev ali skrbnikov.
Ravno tako je prepovedana predelava pirotehničnih izdelkov, uporaba pirotehničnih izdelkov v drugih predmetih in lastna izdelava pirotehničnih izdelkov.

Za nespoštovanje zgoraj navedenega so zagrožene zelo visoke kazni. če prekršek stori mladoletnik, se kaznujejo starši oz. skrbniki, če dovolijo ali dopustijo, da mladoletniki uporabljajo pirotehnične izdelke brez njihovega nadzorstva.

Zavedati se moramo, da je neprimerna uporabapirotehničnih izdelkov problem vseh, zato pozivamo VSE, da z opozarjanjem na nevarnost in možne posledice takega početja ter s svojim lastnim zgledom pripomorejo k preprečevanju in zmanjševanju uporabe pirotehničnih izdelkov in s tem tudi posledic.

Kupce in uporabnike pirotehničnih izdelkov, ki se jim nikakor ne morejo odreči, pa opozarjamo, da se pirotehnični izdelek ne “obnaša” vedno tako, kot zagotavljajo navodila, ki morajo biti priložena vsem pirotehničnim izdelkom.Preden uporabite pirotehnični izdelek, se vprašajte:ALI SO OSLEPITVE, OPEČENI PRSTI, PRESTRAŠENI SOSEDJE IN ŽIVAL TER MATERIALNA ŠKODA VREDNI POKA PETARDE?

Na glavno vsebino