Novice in obvestila

Aplikacija Sopotnik
13. 10. 2022

APLIKACIJA SOPOTNIK ZA PREVERJANJE GERK-OV

 

KAJ JE TO?

 

Aplikacija SOPOTNIK pomeni, da gre za satelitsko opazovanje površin, ovrednotenje terenskih neskladij, informiranje in komuniciranje. Gre za satelitske posnetke Sentinel ( slikanje zemeljskega površja s sateliti ). Sateliti krožijo, posnamejo zemeljsko površje in to naložijo v računalniško aplikacijo. Skupaj posnetki in aplikacija pa omogočata sprotno spremljanje stanja na GERK-ih oz. kmetijskih površinah preko celotne rastne dobe. Torej Agencija za kmetijske trge… ima vpogled v stanje prijavljenih površin, kamor spomladi vlagate nosilci kmetij svoje subvencijske vloge. Preko te aplikacije Agencija…(AKTRP) spremlja potek sprememb na vaših površinah. Hkrati pa uporabnikom omogoča pregled v stanje kmetijskih površin za lastno kmetijsko gospodarstvo (KMG-MID). Pregleduje se dejansko stanje in obdelanost v naravi, pravilnost zarisa GERK-ov, obdelanost….oranje, rast, žetev, košnja ob pravem času, nepokošeni pasovi…Pregleduje se preko tako imenovanih vegetacijskih indeksov. Prednost aplikacije SOPOTNIK je, da nosilci kmetijskih gospodarstev in njihovi člani, lahko sproti spremljate spremembe na vaših površinah in s tem tudi zmanjšate število kontrol na terenu. Aplikacija je dostopna na sledeči spletni povezavi:

ekmetijstvo.gov.si/farmer-app .

Nosilci kmetij, ki ste v letošnjem letu oddali zbirno vlogo-subvencijo, se v to aplikacijo prijavite z uporabniškim imenom in geslom. Oba ste dobili spomladi, ko smo vam sprintali zbirno vlogo za leto 2022. Če ste ga zgubili, vam ga lahko ponovno sprintamo. Ob prijavi v aplikacijo z uporabniškim geslom in imenom,  izberete kampanjsko leto. Prikažejo se vam Gerk-i oziroma poljine s tako imenovanim semaforčkom. To pomeni, da so kvadratki pred vašimi  poljinami različno obarvani. Lahko so rdeči, rumeni in zeleni, lahko so vsi zeleni,…Zeleni kvadratki pomenijo, da je s poljino vse vredu. Rumena barva pomeni, da še nimajo dovolj informacij za končno določitev stanja gerka. Rdeča barva kvadratka pa ni vredu, to pomeni, da stanje v naravi NI SKLADNO s prijavo na zbirni vlogi za tekoče leto in  ne bo izplačila, če ga ne popravite ( izplačilo bo le za zelene in rumene poljine). Le to je potrebno sproti popravljati in urejati na Upravni enoti. Ko tu uredite, pa imate v aplikaciji zavihek KOMUNIKACIJA in DODAJ NOVO SPOROČILO. Tu lahko napišete vaše dejansko opažanje oz.  popravljeno stanje v naravi in jim ga pošljete. Za dokazno gradivo pa se lahko poslužite še aplikacije FOTOSOPOTNIK, ki si jo naložite na pametni telefon. Greste na gerk, ki ni skladen ali ni bil pokošen,…., ga poslikate in elektronsko pošljete dokazno gradivo na  Agencijo preko aplikacije SOPOTNIK. Tam bodo zadevo proučili in če bo to dovolj,  rdeč kvadratek pred neskladnim Gerkom popravili v zeleno obarvan kvadratek. V primeru, da ni dovolj dokazno gradivo, ali pa bi vi poslikali drugi nepravi gerk, bi vam še enkrat poslali v tej aplikaciji elektronsko sporočilo ( oblika zaprte kuverte ), kjer bi vam naročili, da morate poslikati na točno določeni lokaciji z x in y koordinatami. Tako, da jih praktično ni mogoče prelisičiti. Lahko pa bo sledil tudi ogled na kraju samem.

Torej aplikacija je pomembna ne samo za kontrolo, ampak, da sami že predhodno pregledate, če kaj ni vredu, še preden dobite dopis za popravek.

V letu 2022 je bilo prehodno obdobje in je bila aplikacija namenjena zgolj informiranju, v letu 2023 pa bo že delovala in bila v uporabi za namen sledenja in pregleda dejanskega stanja v naravi.

Naša služba namerava v prihodnosti opravljati seznanjanje s to aplikacijo preko učenja zoom, na katerega se boste lahko prijavili.

 

 

Kmetijska svetovalna služba Cerknica

Na glavno vsebino