Novice in obvestila

Aktualni razpisi EKO SKLADA
18. 03. 2014

– JAVNI POZIV 24SUB-OB14 – Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb

– JAVNI POZIV 25SUB-OB14 – Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti večstanovanjskih stavb

– Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov 49OB13

– JAVNI POZIV 26SUB-EVOB14 Nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila

– Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 50PO13

Razpisi EKO SKLADA

Več o subvencijah EKO SKLADA je zajeto v posnetkih predavanj na temo:

– Predstavitev subvencij v letu 2014 za poslovno javnost

– Predstavitev subvencij in kreditov v letu 2014 za splošno javnost, gospodinjstva

– Ugodni krediti za okoljske naložbe in varčevanje z energijo (Posneto na Gospodarski zbornici Slovenije, 18.03.2014)

Predavanja so objavljena na Interaktivni akademiji Inženirske zbornice Slovenije in dostopna preko te povezave: http://izs.mitv.si/asset/7XAizc4JhcouWYbMA

Skip to content