Novice in obvestila

9. redna seja Občinskega sveta občine Loška dolina
16. 01. 2020

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št  62 – uradno prečiščeno besedilo, št. 88 in 111) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 64 in št. 88)  sklicuje župan Janez Komidar 9.  redno sejo Občinskega sveta občine Loška dolina, ki bo v četrtek, 23. januarja 2020, ob 18. uri.

 

DNEVNI RED:

 

1. Potrditev zapisnika 8. redne seje, z dne 19.12. 2019

2. Pregled realizacije sklepov

3. Predlog Odloka o proračunu Občine Loška dolina za leto 2020 – druga obravnava

Proračun Občine Loška dolina za leto 2020 – druga obravnava

4. Letni program športa v Občini Loška dolina za leto 2020

5. Imenovanje predstavnika v svet Območne izpostave Cerknica Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti

6. Poročilo o poteku aktivnosti glede večjih investicij, ki jih izvaja Občina Loška dolina

7. Informacija vseh pristojnih služb za varnost in zaščito prebivalcev, o stanju in dogodkih v preteklem letu na območju Občine Loška dolina

8. Pobude in vprašanja

 

– 26.1. ob 13:00

– 29.1. ob 17:30

– 31.1. ob 21:00

 

Na glavno vsebino