Novice in obvestila

9. redna seja Občinskega sveta Občine Loška dolina
17. 01. 2024

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št  62 – uradno prečiščeno besedilo, št. 88 in 111) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 64, 69, 88 in 151)  župan Matjaž Antončič sklicuje 9. redno sejo Občinskega sveta Občine Loška dolina, ki bo v ČETRTEK, dne 25. januarja 2024 ob 18.00 uri.

DNEVNI RED

1. Potrditev zapisnika 8. redne seje z dne 11.1.2024

2. Pregled realizacije sklepov

3. Predlog odloka o proračunu Občine Loška dolina za leto 2024 – druga obravnava

Proračun občine Loška dolina za leto 2024 (2.obravnava)

4. Letni program ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Loška dolina za leto 2024

5. Letni program športa Občine Loška dolina za leto 2024

6. Elaborat – Starosti prijazna občina Loška dolina

PROJEKT- STAROSTI PRIJAZNA OBČINA

7. Poročilo o poteku aktivnosti glede večjih investicij, ki jih izvaja Občina Loška dolina

8. Pobude in vprašanja

Na glavno vsebino