Novice in obvestila

8. redna seja Občinskega sveta Občine Loška dolina
03. 01. 2024

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št  62 – uradno prečiščeno besedilo, št. 88 in 111) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 64, 69, 88 in 151)  župan Matjaž Antončič sklicuje 8. redno sejo Občinskega sveta Občine Loška dolina, ki bo v ČETRTEK, dne 11. januarja 2024 ob 18.00 uri.

DNEVNI RED:

1 Potrditev zapisnika 7. redne seje z dne 21.12.2023 in zapisnika 5. dopisne seje z dne 28.12.2023

2 Pregled realizacije sklepov

3 Predlog Odloka o proračunu v Občini Loška dolina za leto 2024 – prva obravnava

          Proračun občine Loška dolina za leto 2024 (1.obravnava)

4 Poročilo o poteku aktivnosti glede večjih investicij, ki jih izvaja Občina Loška dolina

5 Pobude in vprašanja

 

Informacija:

  • Projekt »Oskrba s pitno vodo v Občini Loška dolina«
Na glavno vsebino