Novice in obvestila

8. Predlogi za imenovanje volilnih odborov
30. 07. 2010

Politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občani lahko v skladu s 37. členom Zakona o lokalnih volitvah dajo svoje predloge za imenovanje predsednika in članov volilnega odbora ter njihovih namestnikov občinski volilni komisiji.

Pozivamo vas, da nam najkasneje do srede 18.08.2010 posredujete predloge za imenovanja.

Predlagatelj mora predlogu predložiti izjavo kandidatov, da soglašajo z imenovanjem v volilni odbor in izjavo, da bo najpozneje v treh dneh po javnih objavah kandidatur oz. list kandidatov obvestil pristojno volilno komisijo o morebitnem sorodstvenem razmerju s katerim od kandidatov o katerem se glasuje na volišču, za katerega bo imenovan v volilni odbor.

Občinska volilna komisija

Občine Loška dolina

Predsednica

Sabina Palčič univ.dipl.prav. l.r.

Priloge:

 

Objavljeno: 9. avgust 2010

Na glavno vsebino