Novice in obvestila

Poziv – medovarni kompostniki
12. 07. 2017

Občina Loška dolina je s strani Biotehniške fakultete, ki je partner projekta LIFE13NAT/SI/000550 LIFE DINALP BEAR, prejela 15 medovarnih kompostnikov, kateri naj bi se postavili na območjih, kjer so se v preteklosti že pojavljale težave z medvedom zaradi razkopavanja obstoječih bioloških kompostnikov. Pozivamo prebivalce naselij od Loža (Smelijevo naselje, Ograde) do Markovca in tiste občane pri katerih se je medved pojavil, da se prijavijo za prevzem medovarnega kompostnika.

Kompostnike se bo razdelilo na podlagi utemeljenih težav s pojavom medveda ali po zaznanih težavah, ki so se na območjih že pojavile.

Prijave zbiramo do petka 21.7.2017 na obcina@loskadolina.si ali osebno na sedežu občine. Pod prijavo navedite podatke o lokaciji, kjer se bo nahajal kompostnik (parcelna številka in katastrska občina), ime in priimek ter naslov lastnika in telefonsko številko.

Za več informacij lahko pokličete na 01 70 50 681.

 

Kompostnik

Pogodba

Na glavno vsebino