Novice in obvestila

5. dopisna seja Občinskega sveta Občine Loška dolina
27. 12. 2023

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št  62 – uradno prečiščeno besedilo, št. 88 in 111) in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Loška dolina, župan Matjaž Antončič  sklicuje 5. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Loška dolina, ki bo potekala v četrtek 28.12.2023 do 12.00 ure.

DNEVNI RED:

1. Cene pokopaliških in pogrebnih storitev v Občini Loška dolina

 

 

 

Na glavno vsebino