Novice in obvestila

4. redna seja Občinskega sveta občine Loška dolina
29. 03. 2023

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št  62 – uradno prečiščeno besedilo, št. 88 in 111) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 64, 69, 88 in 151)  župan Matjaž Antončič sklicuje  3.  redno sejo Občinskega sveta občine Loška dolina, ki bo v ČETRTEK, dne 06. aprila 2023 ob 18.00 uri.

 

D N E V N I   R E D:

 

1. Potrditev zapisnika 3. redne seje, z dne 23. 3. 2023

2. Pregled realizacije sklepov

3. Predlog odloka o proračunu Občine Loška dolina za leto 2023 – druga obravnava

Proračun Občine Loška dolina za leto 2023 – druga obravnava

4. Predlog pravilnika o enkratnem denarnem prispevku za novorojence in posvojence v občini Loška dolina

5. Določitev delovne uspešnosti direktorja Javnega zavoda za kulturo, turizem in medgeneracijsko sodelovanje Snežnik

6. Poročilo o poteku aktivnosti glede večjih investicij, ki jih izvaja Občina Loška dolina

7. Pobude in vprašanja

Na glavno vsebino