Novice in obvestila

4. redna seja Občinskega sveta Občine Loška dolina
27. 02. 2019

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št  62 – uradno prečiščeno besedilo in št. 88 in 111) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 64 in št. 88)  sklicuje župan Janez Komidar 4.  redno sejo Občinskega sveta občine Loška dolina, ki bo v četrtek, 07. marca 2019, ob 18. uri.

 

DNEVNI RED:

1.  Potrditev zapisnika 3. redne seje z dne 14.2.2019

2. Pregled realizacije sklepov

3. Predlog Odloka o proračunu Občine Loška dolina za leto 2019

Proračun Občine Loška dolina za leto 2019 – druga obravnava

4. Sklep o izdaji soglasja k zadolžitvi Javnega zavoda za kulturo, turizem in medgeneracijsko sodelovanje Snežnik

5. Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Loška dolina

6. Pobude in vprašanja

 

 

Predvajanje 4. redne seje bo potekalo na lokalni televiziji Oron:

 

Torek, 12.3.2019, ob 20.00

Petek, 15.3.2019, ob 20.00

Nedelja, 17.3.2019, ob 13.00

 

Na glavno vsebino