4. dopisna seja Občinskega sveta Občine Loška dolina

4. dopisna seja Občinskega sveta Občine Loška dolina
Datum: 21. septembra, 2023

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št  62 – uradno prečiščeno besedilo, št. 88 in 111) in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Loška dolina, župan Matjaž Antončič  sklicuje 3. redno sejo Občinskega sveta Občine Loška dolina, ki bo potekala od četrtka 21.9.2023 do 12.00 ure.

DNEVNI RED:

1. Sprememba – dopolnitev načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Loška dolina za leto 2023

2. Potrditev skupne liste novih kandidatov za sestavo Razvojnega sveta Primorsko- notranjske regije za programsko obdobje 2021 – 2027

 

 

Skip to content