3. redna seja občinskega sveta

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št 62 – UPB1) in drugega odst. 7. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 64) sklicujem 3. redno sejo Občinskega sveta Občine Loška dolina, ki bo v ČETRTEK, dne 27. januarja 2011 ob 18.00 uri, v sejni sobi Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu.
Datum: 19. januarja, 2011
Skip to content