Novice in obvestila

3. redna seja Občinskega sveta Občine Loška dolina
11. 02. 2019

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št  62 – uradno prečiščeno besedilo in št. 88 in 111) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 64 in št. 88)  sklicuje župan Janez Komidar 3.  redno sejo Občinskega sveta občine Loška dolina, ki bo v četrtek, 14. februarja 2019, ob 18. uri.

 

DNEVNI RED:

 

1. Potrditev zapisnika 2. redne seje z dne 15.01.2019

2. Pregled realizacije sklepov

3. Nadaljevanje 6. točke iz 2. redne seje: Informacija o prejetem pozivu za začasno ustavitev vseh aktivnosti v zadevi izgradnje večnamenske športne dvorane Stari trg pri Ložu

4. Predlog Odloka o proračunu Občine Loška dolina za leto 2019 – prva obravnava

5.Cene programov predšolske vzgoje v vrtcu Polhek pri Osnovni šoli heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu

6. Soglasje k cenam socialno varstvenih storitev – pomoč družini na domu

7. Letni program športa Občine Loška dolina za leto 2019

8. Letni program ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Loška dolina za leto 2019

9. Imenovanje vaških odborov

10. Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v »Svet lokalnih skupnosti CSD Primorsko-Notranjska«

11. Pobude in vprašanja

 

 

Predvajanje 3. redne seje bo potekalo na lokalni televiziji Oron:

Nedelja, 17.2.2019, ob 13.00

Torek, 19.2.2019, ob 20.00

Petek, 22.9.2019, ob 20.00

Na glavno vsebino