Novice in obvestila

3. dopisna seja Občinskega sveta Občine Loška dolina
19. 07. 2023

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št  62 – uradno prečiščeno besedilo, št. 88 in 111) in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Loška dolina, župan Matjaž Antončič  sklicuje 3. redno sejo Občinskega sveta Občine Loška dolina, ki bo potekala od srede 19.7.2023 od 11.00 ure do petka 21.07.2023 do 10.00 ure.

DNEVNI RED:

1. Predlog odloka o razveljavitvi Odloka o spremembah Odloka o varstvu virov pitne vode na območju Občine Loška dolina – skrajšani postopek 

2. Oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2023

 

Na glavno vsebino